Forever Living Products Scandinavia AB

Ansikt

Produkter > Beauty > Ansikt

Det finnes ingen produkter i denne kategorien

Hva er farlig gods?

Alle produkter som blir transportert via vei/sjø/luft skal ha blitt gransket ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dette er regulert i fire ulike regelverk utformet av FN-organet UNECE.

Ut fra et produkts egenskaper, kan det bli klassifisert som farlig. Det er et bredt spektrum av produkter som får denne klassifiseringen. Alt fra sterke kjemikalier til parfymer.

I vårt tilfelle har vi for øyeblikket to produkt som er klassifisert som farlig gods; Parfyme og Aloe Shave.

Konsekvensene av dette er at vi ikke kan sende de som vanlig postpakke som leveres til et servicested før det hentes av deg.

Tilgjengelig fraktalternativ er firmapakke.